ŠKOLENIA O NORMÁCH MANAŽÉRSKYCH SYSTÉMOV
Školenie o novej norme STN ISO 45001: 2019 sa bude konať dňa 13.3.2020 v Trenčíne. Pre viac informácií kontaktujte obchod@acbtn.sk
PREDMET
- normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (OHSAS 18001)
- požiadavky na interný audit podľa ISO 19011
- riešenie prípadových štúdií                                  
- návšteva vybranej spoločnosti, praktická ukážka
MIESTO
A TERMÍN
- sídlo spoločnosti ACB s.r.o., Na Vinohrady
  1798/12, 911 05 Trenčín - Zlatovce, alebo pri
  väčšom počte záujemcov v sídle Vašej spoločnosti
- termín uveďte v prihláške a my sa Vám prispôsobíme
Vložte prosím názov Vašej organizácie.
Uveďte prosím sídlo Vašej organizácie.
Zadajte meno kontaktnej osoby.
Uveďte prosím správne číslo telefónneho kontaktu.
E-mailová adresa chýba, alebo má neplatný tvar!
Zadajte približný termín školenia.
Zadajte orientačný počet osôb
Nevybrali ste si predmet školenia.