Info-linka:
032 65 26 423

OBJEDNÁVKA

Školenie o novej norme STN ISO 45001: 2019 sa bude konať dňa 13.3.2020 v Trenčíne. Pre viac informácií kontaktujte obchod@acbtn.sk
STN EN ISO 9001

Manažérsky systém orientovaný na kvalitu poskytovaných produktov, alebo služieb.
STN EN ISO 14001

Manažérsky systém na plánovanie, realizáciu, kontrolu a zlepšovanie environmentálnej politiky.
STN ISO 45001

Manažérsky systém na riadenie BOZP a zlepšovanie bezpečnosti a výkonnosti zamestnancov.

POŠTOVÁ ADRESA

ACB, s.r.o.
Na Vinohrady 1798/12
911 05 Trenčín - Zlatovce
SEKRETARIÁT ACB, s.r.o.

032 65 26 423
acbtn@mail.t-com.sk
KONATEĽ ACB, s.r.o.

0903 401 964
konatel@acbtn.sk
RIADITEĽ CO ACB

0903 401 964
riaditel@acbtn.sk
OBCHODNÝ MANAŽÉR

0911 800 423
obchod@acbtn.sk
MANAŽÉR CERTIFIKÁCIÍ

0911 781 818
certifikacie@acbtn.sk
FAKTURAČNÉ ÚDAJE

IČO: 36 340 278
DIČ / IČ DPH: 2021910836 / SK2021910836
BANKA: SLSP, č. ú: 0273389293 / 0900
IBAN: SK20 0900 0000 0002 7338 9293
KONTAKTNÝ FORMULÁR

Certifying Authority ACB - CO ACB / acbtn.sk / RWD /
Copyright © 2005-2020 All Rights Reserved
Designed by rudo.dca@gmail.com
Aktualizované: 16.04.2020
Kompatibilné s prehliadačmi:
Microsoft Edge, Firefox, Chrome a Opera.
Návštevnosť: